earache是什么意思,earache怎么读 语音:
英音  [ˈɪəreɪk] 
美音  [ˈɪrˌek] 
earache 基本解释
n. 耳朵痛
earache是什么意思
earache 变化形式
复数: earaches
所属分类:
TEM4
中文词源
earache 用法和例句提示:点击例句中的单词,就可以看到词义解释
提示:点击例句中的单词,就可以看到词义解释
Teacher : I have an earache and a stomachache .
老师:我的耳朵疼而且胃也疼。
I 've had an earache for the past few days .
我耳痛好几天了。
She says that she has an earache .
她说,她有一个耳朵痛。
I will consult the doctor for my earache .
我要问问医生我耳朵痛的原因。
My head is throbbing and I have a bad earache .
我的头阵阵作痛,耳朵也疼的厉害。